Yüksek Lisans ve Doktora Tez Projelerine başvurular, Rektörlüğün bapsis.itu.edu.tr sayfasından online yapılmakta olup; değerlendirme ve kabulleri Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından gerçekleştirilmektedir. Başvurular; yılın belli dönemlerinde ve belli tarih aralıklarında yapılmaktadır. Başvuru tarihleri bapsis.itu.edu.tr adresinden takip edilebilir.

Proje satınalma/harcama/kapatma işlemlerinde istenen formlar, Rektörlük'ün bapsis.itu.edu.tr veya sayfasından indirilip; Enstitümüz onayına sunulmadan, direkt Rektörlük BAP Birimine teslim edilir. Konuyla ilgili detaylı bilgi ve formlar, ilgili web sitesinden ve/veya Rektörlük BAP Biriminden (Tel.: 285 30 86 cetinsenay@itu.edu.tr) sorulabilir.

Proje başvuruları veya kapatılması işlemlerinde; Rektörlük BAP'ın öğrencinin durumuyla ilgili isteyeceği ek belgeler (Öğrenci Süre Belgesi, Öğrenci Durum Belgesi veya Tez Savunma Sınav Tutanağı / Raporu gibi); Enstitümüz Öğrenci İşleri Biriminden veya Enstitü Arşiv Biriminden talep edilebilir.

Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerini Destekleme Projelerinin Kapatılması işlemleri için, Enstitü onay/imzasına sunulması gereken herhangi bir belge ve evrak bulunmamakta olup; Yük. Lis. ve Doktora Projelerinin Kapatılması için bapsis.itu.edu.tr 'de belirtilen belge/formların, direkt Rektörlük BAP'a verilmesi ve/veya bapsis.itu.edu.tr 'ye yüklenmesi (upload) gerekmektedir.